متهمان جرائم زیست محیطی فومن به انجام خدمات زیست محیطی محکوم شدند

دو نفر از متهمان جرائم زیست محیطی که با شکایت اداره حفاظت محیط زیست فومن بعلت ایجاد آلودگی در محیط زیست از طریق ریخت و پاش زباله به دستگاه قضایی معرفی شده بودند هر کدام به مدت یک سال به انجام خدمات زیست محیطی جهت حفاظت و بهسازی محیط زیست شهرستان فومن محکوم شدند

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیطزیست گیلان سعدی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فومن بااعلام این خبر گفت این افراد که بعلت آلوده کردن محیط زیست با ریخت و پاش و انتشار زباله تولیدی ؛ محکوم به جبران جرم از طریق خدمت به عرصه های زیست محیطی شهرستان به مدت یک سال در اختبار اداره محیط زیست قرار گرفته تا با برنامه ریزی و همراهی نیروهای اداره محیط زیست و مردم محلی در انجام خدمات زیست محیطی و پاک سازی و بهسازی محیط زیست طبیعی شهرستان کمک و همراهی کنند .
سعدی افزود در حین کار مشترک این افراد با محیط بانان و کارشناسان اداره ؛ آموزشهای میدانی لازم در مورد تخریب وآلودگی و سایر آسیب ها ی زیست محیطی موجود در محل و عوارض و عواقب زیست محیطی این آسیبها به این افراد داده می شود
وی گفت تلاش می شود  با نشان دادن مستندات میدانی آسیبهای محیط زیست نظرو رفتاراین افراد در رابطه با ضرورت حساسیت و تلاش برای حفظ محیط زیست تغییر یابد .
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات