رئیس اداره حفاظت محیط زیست ملارد: رسیدگی به معضلات شهرک صنعتی صفادشت از اولویت های محیط زیست است


جلسه کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید شهرستان ملارد ورسیدگی به مشکلات صنعت گران مستقر در شهرک صنعتی صفادشت شهرستان ملارد روز گذشته با حضور خطیبی فرماندار ملارد و جمعی از صنعتگران وارگانهای مرتبط در محل سالن جلسات فرهنگسرای بعثت صفادشت  بر گزار شد.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، شعبان خسروی با اشاره به اینکه این جلسه باهدف رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی مستقر درشهرک صنعتی صفادشت و همچنین بررسی معضلات موجود شهرک برگزار گردید، افزود: در این جلسه  ضمن شفاف سازی وتشریح قوانین زیست محیطی به صاحبان صنعت ، راه اندازی تصفیه خانه مرکزی شهرک و لزوم استاندارد نمودن پسابهای صنعتی و انسانی ، نظارت بر عدم تخلیه هرگونه پسماندصنعتی وخانگی درمحدوده شهرک صنعتی صفادشت و اعمال قانون با واحدهای خاطی  وهمچنین لزوم استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست جهت استقرار و شروع به فعالیت هریک از واحدهای صنعتی مورد بحث وبررسی قرار گرفت .
خسروی درادامه  تصریح کرد : رسیدگی به معضلات شهرک صنعتی صفادشت علاوه براینکه دغدغه عمده صنعتگران مستقر در شهرک می باشد  ،یکی از اولویت ها در بحث مسائل زیست محیطی بوده  و کلیه ارگانهای مرتبط ضروری است درجهت رفع معضلات باهم تعامل داشته باشندتا وضعیت موجود ساماندهی گردد .
ایشان درانتها خاطرنشان کرد ، رعایت کلیه قوانین ومقررات زیست محیطی توسط واحدهای صنعتی مستقر در شهرک الزامی بوده وباکلیه واحدهای خاطی که قوانین ومقررات زیست محیطی رارعایت ننمایند مطابق قانون برخورد خواهد شد .
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات