گزارش تصویری (۱)مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره حراست اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی مورخ دوشنبه ۱۳۹۷.۵.۲۲

گزارش تصویری (۱)مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره حراست اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی مورخ دوشنبه ۱۳۹۷.۵.۲۲

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات