برگزاری دومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شوش در سال ۹۷

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- دومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان شوش در سال جاری برگزار شد. این جلسه که در تاریخ ۲۲ مرداد ماه سال جاری در محل فرماندری شهرستان برگزار شد، بر موضوع محل دفن پسماند شهرهای شهرستان تمرکز داشته و مقرر گردید شهرهای الوان، حر ریاحی و شاوور بصورت مجتمع نسبت به دپوی پسماند شهری خود اقدام نمایند. همچنین در این جلسه نماینده بخش خصوصی جهت احداث مرکز پسماند در شهرستان معرفی و پیشنهاداتی را مطرح نمود. دپوی متمرکز پسماند شهری و روستایی و بحث تفکیک از مبدا ازمباحث طرح شده بود که باعث افزایش بهره وری پسماند خواهد گردید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات