برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی "معماری شهری و ...

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی "معماری شهری و ...

به گزارش روابط عمومی مدیریت بحران شهرداری تبریز، در راستای افزایش آگاهی و آمادگی پرسنل شهرداری تبریز و در ادامه برگزاری دوره های آموزش درون سازمانی مدیریت بحران، کارگاه تخصصی "معماری شهری و مدیریت بحران" در جمع معاونین و مدیران شهرداری منطقه ۴ برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی که توسط مدیریت بحران شهرداری تبریز و با همکاری معاونت برنامه ریزی و مدیریت بحران منطقه ۴ برگزار گردید مباحث آسیب پذیری و مقاوم سازی سازه ها، برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری، کاربرد فناوری های نوین در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری، خدمات شهری و حفظ محیط زیست شهری از منظر قانون شهرداری و پیشگیری و مقابله در شرایط بحران برای حاضرین ارائه شد.


مطالب مرتبط
شایان ذکر است با هماهنگی های صورت گرفته فی مابین مدیریت بحران و دفتر نوسازی و تحول اداری معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز، دوره های تخصصی مدیریت بحران برای پرسنل تمامی مناطق شهرداری برگزار خواهد شد.
لینک اصل خبر در سایت مدیریت بحران شهرداری تبریز

  منبع خبر

  مدیریت بحران شهرداری تبریز

  مدیریت بحران شهرداری تبریز

  مدیریت بحران شهرداری تبریز یک سازمان دولتی در شهر تبریز می باشد

   نظرات