برگزاری نشست هم اندیشی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زرند با دوستداران محیط زیست براساس رویکرد مدیریت ارشد استان مبتنی بر فرهنگ سازی زیست محیطی و مشارکت مردمی

بنقل از حسین منتظر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زرند بر اساس رویکرد مدیر کل محترم در خصوص فرهنگ سازی و تعامل بیشتر در امر حفاظت محیط زیست جلسه ای با حامیان محیط زیست تشکیل ودر زمینه فرهنگ سازی و همکاری بیشتر در خصوص ترویج مسائل زیست محیطی در سطح شهرستان داشته باشد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات