تداوم برگزاری دوره های آموزش شهروندی مدیریت ...

تداوم برگزاری دوره های آموزش شهروندی مدیریت ...

به گزارش روابط عمومی مدیریت بحران شهرداری تبریز، در ادامه برگزاری دوره های آموزش شهروندی مدیریت بحران و با هدف افزایش آمادگی شهروندان در مواقع بحرانی، کارگاه آموزشی ایمنی و مدیریت بحران در فرهنگسرای آنا برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی که با حضور چشمگیر بانوان همراه بود، شرکت کنندگان با مباحث ایمنی در برابر حوادث طبیعی شامل پناهگیری در زلزله، تخلیه اضطراری، مقاوم سازی اجزای غیرسازه ای و همچنین امداد و نجات و کمک های اولیه آشنا شدند.


شایان ذکر است مدیریت بحران شهرداری تبریز با همکاری مناطق ده گانه و معاونت فرهنگی و اجتماعی اقدام به برگزاری دوره های آموزش شهروندی در فرهنگسراهای سطح شهر می نماید. لینک اصل خبر در سایت مدیریت بحران شهرداری تبریز

  منبع خبر

  مدیریت بحران شهرداری تبریز

  مدیریت بحران شهرداری تبریز

  مدیریت بحران شهرداری تبریز یک سازمان دولتی در شهر تبریز می باشد

   نظرات