نشست کارگروه تدوین برنامه اقدام برای روستاهای واقع در حریم شهر تشکیل شد

نشست کارگروه تدوین برنامه اقدام برای روستاهای واقع در حریم شهر تشکیل شد

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداریهای و دهیاریهای کشور از تشکیل دومین نشست کارگروه تخصصی تدوین برنامه اقدام برای روستاهای واقع در حریم شهر به میزبانی این دفتر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریهای و دهیاریهای کشور، مجید عبدالهی با بیان مطلب فوق گفت: کارگروه روستاهای واقع در حریم شهر به استناد " بند ۸ مصوبه شماره ۶۷۷۰۱/ت ۵۳۱۱۷ ه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ " هیئت محترم وزیران و با هدف پیش‌بینی و پیشگیری از رشد سکونتگاههای غیر رسمی و حاشیه نشینی تشکیل می شود و دبیرخانه آن در سازمان شهرداری ها و دهیاریها مستقر می باشد.

وی افزود: در دومین جلسه کارگروه که ۲۳ مرداد تشکیل شد نمایندگان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شورای عالی استانها، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، شرکت بازآفرینی شهری، سازمان امور اراضی کشور و معاونت های امور شهرداری ها و دهیاری های سازمان شهرداریهای و دهیاریهای کشور حضور داشتند.

عبدالهی، هماهنگی و تصمیم گیری در خصوص یکپارچه سازی آمار و اطلاعات روستاهای واقع در حریم توسط دستگاههای عضو کارگروه و بحث و تبادل نظر در مورد محورهای توسعه روستاهای هدف در راستای اصلاح و تکمیل نسخه پیشنهادی برنامه اقدام برای روستاهای واقع در حریم شهرها را از جمله دستورکارهای دومین نشست کارگروه ذکر نمود.

وی اضافه کرد: بحث و تبادل نظر در مورد نحوه تامین بودجه اجرای برنامه از منابع داخلی دستگاهها، صندوق توسعه ملی ، اعتبارات سازمان امور اجتماعی، اعتبارات جزء یک بند الف ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه و بحث وتبادل نظر در مورد چگونگی اعمال مداخله علمی و منطقی در امور روستاهای واقع در حریم شهر سایر دستورکارهای این نشست بود.

عبدالهی در ادامه در خصوص مصوبات این نشست اظهار کرد: در راستای تدوین برنامه اقدام مقرر شد نمایندگان اعضای کارگروه نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود در خصوص پیش نویس برنامه اقدام مشترک را در دو بخش اصلاح نسخه پیشنهادی و بازنویسی محورهای مرتبط با شرح وظایف دستگاه مرتبط به دبیرخانه کارگروه تا پایان مرداد ماه اعلام نمایند.

وی افزود: به منظور تکمیل بانک اطلاعات مستند، دقیق و جامع از روستاهای واقع در حریم شهر مقرر شد دستگاههای عضو کارگروه ملی به ویژه بنیاد مسکن و معاونت توسعه روستایی همکاری لازم را در خصوص اصلاح و تکمیل بانک اطلاعاتی موجود به عمل آورند.

وی همچنین گفت: مقرر شد گزارش عملکرد و نتایج اقدامات کارگروههای استانی از استانداری‌ها اخذ و در جلسه آتی ارایه شود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها

  منبع خبر

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات