:انتظار میِرود که نگرانیِ هایِ ما را در حوزه آب و تالابها به گوش ریِیِس محترم جمهور و هیِات دولت برسانیِد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات