برگزاری کارگاه تخصصی آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله د ...

برگزاری کارگاه تخصصی آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله د ...

به گزارش روابط عمومی مدیریت بحران شهرداری تبریز در راستای سیاست های مدیریت بحران شهرداری و در جهت ارتقای آگاهی و آمادگی پرسنل شاغل در شهرداری تبریز، دوره های آموزشی تخصصی در مناطق ده گانه شهرداری تبریز برگزار می شود.
بر این اساس، در ادامه برگزاری دوره های تخصصی مدیریت بحران، کارگاه آموزشی با موضوع آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله با همکاری مرکز آموزش شهرداری و منطقه ۵ برگزار گردید.
در این کارگاه آموزشی، کارشناسان معاونت های شهرسازی و فنی و عمرانی منطقه ۵ با مباحث مربوط به آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله بر اساس ویرایش جدید آن از جمله ضوابط طراحی لرزه ای سازه های ساختمانی، ضوابط طراحی لرزه ای اجزای غیرسازه ای و غیرساختمانی و درجه بندی خطر نسبی زلزله در شهرها آشنا شدند.
شایان ذکر است بر اساس هماهنگی های بعمل آمده با دفتر نوسازی و تحول اداری معاونت برنامه ریزی شهرداری تبریز، دوره های تخصصی مدیریت بحران برای پرسنل تمام مناطق شهرداری در حال برگزاری می باشد.
لینک اصل خبر در سایت مدیریت بحران شهرداری تبریز

  منبع خبر

  مدیریت بحران شهرداری تبریز

  مدیریت بحران شهرداری تبریز

  مدیریت بحران شهرداری تبریز یک سازمان دولتی در شهر تبریز می باشد

   نظرات