گزارش تصویری ملاقات مردمی معاونتهای اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی شنبه ۲۷ مرداد ۹۷

گزارش تصویری ملاقات مردمی معاونتهای اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی شنبه ۲۷ مرداد ۹۷

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات