پرداخت عوارض شهرداری از سوی شهروندان و نهادها، یکی از راههای تامین درآمد شهرداریها

پرداخت عوارض شهرداری از سوی شهروندان و نهادها، یکی از راههای تامین درآمد شهرداریها

✅ پرداخت عوارض شهرداری از سوی شهروندان و نهادها، یکی از راههای تامین درآمد شهرداریها برای اداره امور و توسعه شهر و موتور محرک اقتصاد شهرها می باشد .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اسکو

  منبع خبر

  شهرداری اسکو

  شهرداری اسکو

  شهرداری اسکو یک شهرداری در شهر اسکو می باشد

   نظرات