جلسه هم اندیشی مسئولین واحدهای اداری شهرداری تشکیل شد

جلسه هم اندیشی مسئولین واحدهای اداری شهرداری تشکیل شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سراب

  منبع خبر

  شهرداری سراب

  شهرداری سراب

  شهرداری سراب یک شهرداری در شهر سراب می باشد

   نظرات