نشست هم اندیشی آشنایی با دفتر منطقه شمالغرب مرکز تحقیقات راه مسکن و شه...

نشست هم اندیشی آشنایی با دفتر منطقه شمالغرب مرکز تحقیقات راه مسکن و شه...

به گزارش دفتر منطقه ای شمالغرب مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی جلسه هماهنگی برنامه ها و اولویتهای کاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در استان زنجان روز پنجشنبه مورخه ۲۵/۵/۹۷ در محل دفتر مدیریت اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان برگزار گردید.

در ابتدای جلسه گزارش اجمالی از روند تهیه طرح تدقیق گسلهای زنجان و تعیین حرائم آن توسط مدیر کل استان زنجان ارایه گردید. سپس آقایان دکتر اخلاقی و دکتر محمدزاده به ترتیب به ارائه برنامه های دفتر شمالغرب مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در استان زنجان از جمله تکمیل طرح تدقیق گسلهای زنجان، توسعه شبکه شتابنگاری شهر و استان زنجان، مطالعات فرونشست زمین در استان، لزوم برگزاری دوره های آموزشی ناظر بر توجیه مدیران و ارتقاء دانش فنی جامعه مهندسی استان در زمینه هایی از جمله رویه های بتنی و میان قابها، ضرورت شناسایی شرکتها و اشخاص حقیقی نوآور و فناور در استان زنجان در حوزه مصالح ساختمانی و راهسازی و ترغیب آنها به شرکت در نمایشگاه Rinotex ۲۰۱۸ تبریز پرداختند. در پایان جلسه نیز سایر اعضای جلسه نقطه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند. شرکت در جلسه با حضور معاون عمرانی استانداری در محل استانداری زنجان و بررسی مسایل و اولویتهای استان در حوزه پژوهشی راه، مسکن و شهرسازی، برنامه پایانی سفر یکروزه آقایان دکتر اخلاقی و دکتر محمدزاده به استان زنجان بود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات