دوره آموزشی پرسنل یگان حفاظت از اراضی ملی سازمان ملی زمین و مسکن در خراسان شمالی برگزار شد

دوره آموزشی پرسنل یگان حفاظت از اراضی ملی سازمان ملی زمین و مسکن در خراسان شمالی برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات