آگهی مزایده کارخانه آسفالت شهرداری نیر (نوبت اول)

آگهی مزایده کارخانه آسفالت شهرداری نیر (نوبت اول)

آگهی مزایده کارخانه آسفالت و ماسه شویی شهرداری نیر - نوبت اول

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نیر

منبع خبر

شهرداری نیر

شهرداری نیر

شهرداری نیر یک شهرداری در شهر نیر می باشد

    نظرات