ادامه اجرای برخی از پروژه های شهرداری نیر به روایت تصویر

ادامه اجرای برخی از پروژه های شهرداری نیر به روایت تصویر

ادامه پازل کاری خیابان امام توسط شهرداری

ادامه اجرای دیوار ساحل بندی آغلاغان در منطقه بولاغلار

ادامه اجرای میدان نماز توسط شهرداری نیر

اجرای زیر سازی مسیر آزادگان برای پخش آسفالت

نصب پل فلزی بر روی رودخانه واقع در پارک مسیر سقزچی (آشاغی شام) توسط شهرداری نیر جهت ادامه سهولت تردد شهروندان محترم

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نیر

  منبع خبر

  شهرداری نیر

  شهرداری نیر

  شهرداری نیر یک شهرداری در شهر نیر می باشد

   نظرات