صدور ۲۵۰۷۵ مترمربع پروانه ساختمانی از ابتدای سال تا کنون

صدور ۲۵۰۷۵ مترمربع پروانه ساختمانی از ابتدای سال تا کنون

ابوذر میرزا بیگی با اشاره به عملکرد پنج ماه حوزه شهرسازی منطقه پنج گفت: در این مدت ۹۰ پروانه ساختمانی صادر شده است.
وی متراژ کل پروانه های ساختمانی را ۲۵۰۷۵ متر مربع برشمرد و اظهار کرد: در این مدت  ۳۲ مورد تفکیک اراضی و  ۵۸۰ مورد مفاصا انجام پذیر فته است.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری کاشان

  منبع خبر

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان یک شهرداری در شهر کاشان می باشد

   نظرات