کاشت درخت در مسیر جاده گرمسار ادامه دارد

کاشت درخت در مسیر جاده گرمسار ادامه دارد

مهندس مهرآبادی هدف از اجرای این طرح را که از سال ۱۳۹۳ باهمکاری منابع طبیعی شهرستان آران وبیدگل آغاز گردیده
جبران خسارت وارده به تاغزار هادر اثر احداث جاده گرمسار ذکر نمود، وخاطر نشان کرد
ایجاد بادشکن در دو طرف جاده به منظور جلوگیری از ورود گرد وغبار به جاده واحیایی
محل اجرای یکی از مناطق کانون بحران فرسایش بادی شهرستان ،همچنین
ایجاد تفرجگاه و استفاده جوامع محلی و مسافران ازدیگر اهداف این پروژه ذکر نمود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری آران و بیدگل

    منبع خبر

    شهرداری آران و بیدگل

    شهرداری آران و بیدگل یک شهرداری در شهر آران و بیدگل می باشد

      نظرات