کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات تامین اجتماعی ویژه کارکنان و کارگران شهرداری شاهین شهر برگزار گردید

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات تامین اجتماعی ویژه کارکنان و کارگران شهرداری شاهین شهر برگزار گردید

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات تامین اجتماعی و ارتباط کارفرما با کارگر با حضور برخی از معاونان ، مدیران عامل و کارکنان شهرداری شاهین شهر در ساختمان نگارستان شهرداری برگزار شد.
مهدی نیک نداف مدیر درآمد سازمان تامین اجتماعی شعبه شاهین شهر در این کارگاه آموزشی گفت: قانون تامین اجتماعی الزامات و مسوولیت‌های متعددی را برای کارفرمایان و کارگران به وجود می‌آورد که نداشتن آگاهی و شناخت کافی از آنها می‌تواند تبعات حقوقی و کیفری و زیان مالی برای آنها به همراه داشته باشد که در کارگاه سعی می گردد این مهم بررسی و تبیین گردد.
شایان ذکر است در این کارگاه مباحثی از قبیل تعریف کارگر و ارکان الزامی رابطه کار، آشنایی با کارفرما و الزامات کارفرمایی، آشنایی با قرارداد کار و الزامات انعقاد آن، پیمانکاری ها و تامین اجتماعی، آشنایی با انواع قراردادهای کار و شروط مهم در قرارداد و آشنایی با مسایل تامین اجتماعی تدریس گردید.
گفتنی است شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی در پایان جلسه سوالات خود را مطرح نمودند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شاهین شهر

  منبع خبر

  شهرداری شاهین شهر

  شهرداری شاهین شهر

  شهرداری شاهین شهر یک شهرداری در شهر شاهین شهر و میمه می باشد

   نظرات