آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم ۹۷ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم ۹۷ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم ۹۷ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران


بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران می رساند :
با توجه به حدنصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی نوبت اول مورخ ۲۷/۵/۹۷ ، مجمع عمومی عادی نوبت دوم روز شنبه ۳/۶/۹۷ از ساعت ۱۵ الی ۲۰ در محل سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری واقع در کیلومتر ۷ جاده خزر آباد برگزار می شود.

دستور جلسه:

۱ – گزارش ریاست سازمان

۲ – گزارش ریاست شورای انتظامی

۳ – گزارش هیات بازرسین سازمان

۴ – بررسی و تصویب تراز بودجه سال ۹۶

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات