تاکید بر ادامه همکاری های دانشگاه ایلام و محیط زیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست در دیدار با رئیس دانشگاه ایلام، حفظ محیط زیست را منوط به فراهم نمودن بستر مناسب فرهنگی و علمی در سطح جامعه دانست و افزود: با توجه به همکاری های بسیار خوبی که در سنوات گذشته در زمینه انجام طرح های مطالعاتی و پژوهشی بین دو دستگاه صورت گرفته افزایش سطح این همکاری ها و ارتقاء سطح کمی و کیفی آن را خواستار شد.
"سید اسدالله هاشمی" گفت: تحقیقات بخش لاینفک فعالیت های محیط زیست است و استفاده از توان علمی اساتید دانشگاه ایلام در امر حفاظت از محیط زیست ضروری است.
وی افزود: دانشگاه ایلام به عنوان دانشگاه مادر استان، نقش ارزشمندی در نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از محیط زیست در سطح جامعه دارد.
در ادامه این دیدار "علی اکبری" رئیس دانشگاه ایلام با استقبال از تشریک مساعی بین دانشگاه و حفاظت محیط زیست، توانمندی های دانشگاه ایلام را برای انجام هرگونه همکاری های علمی، پژوهشی و کاربردی را در سطح بسیار بالایی عنوان نمود.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات