مراکز پژوهشی و تحقیقاتی زمین و مسکن تجمیع می شوند

مراکز پژوهشی و تحقیقاتی زمین و مسکن تجمیع می شوند

www.bananews.irدولت در راستای ساماندهی مراکز مطالعاتی و پژوهشگاهی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی با ادغام مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری ،پژوهشگاه مسکن و شهرسازی و پژوهشکده ساختمان و مسکن در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن موافقت کرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، شورای عالی اداری بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن وشهرسازی ومعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورو به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی در موسسات وواحد های آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی با ادغام مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری ،پژوهشگاه مسکن و شهرسازی و پژوهشکده ساختمان و مسکن در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ادغام موافقت کردند.

براساس این مصوبه ، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری ،پژوهشگاه مسکن و شهرسازی ،پژوهشکده ساختمان و مسکن با کلیه وظایف ،اختیارات ،نیروی انسانی ،اعتبارات،اموال ،امکانات وتجهیزات در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ادغام (تجمیع )می شوند و همه امورتحقیقاتی و مطالعاتی مربوط به ساختمان ،مسکن ،شهرسازی و معماری توسط این مرکز انجام می شود.

بر این اساس از تاریخ ابلاغ این مصوبه ،پژوهشکده ساختمان و مسکن مجاز به پذیرش دانشجوی آموزش محور برای تحصیل در دوره هایی که منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی می شود ،‌ نمی باشد. تحصیل دانشجویان فعلی پژوهشکده تا پایان فراغت از تحصیل در همان مقطع مطابق ضوابط و مقررات بلامانع می باشد.

همچنین،برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مورد نیاز کارکنان بخش دولتی و بهره برداران بخش غیر دولتی در زمینه ساختمان و مسکن و شهرسازی و معماری توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و در چاچوب اساسنامه این مرکز امکان پذیر می باشد.

همچنین براین اساس ،وزارت مسکن و شهرسازی موظف است اهداف ،شرح وظایف ،ماموریت ها و ساختار سازمانی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن را متناسب با اساسنامه مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی ادغام شده طی مدت ۲ ماه تهیه و برای تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارایه کند.

براساس این مصوبه ،وزیر مسکن و شهرسازی مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری ،گزارش نحوه اجرای آن را به شورا ارائه کند.

 

    نظرات