استفاده از تجربه شهرهای بزرگ در دستور کار شورا و شهرداری بیرجند

استفاده از تجربه شهرهای بزرگ در دستور کار شورا و شهرداری بیرجند

استفاده از تجربه شهرهای بزرگ در دستور کار شورا و شهرداری بیرجند

اعضای شورای اسلامی و شهردار بیرجند به منظور استفاده از تجربیات موفق شورای اسلامی و شهرداری مشهد عازم شهر مشهد مقدس شدند.

برابر برنامه ریزی صورت پذیرفته طی ماموریت سه روزه ، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بیرجند در جلسات کمیسیون بودجه و امور مالی و جلسه شورای اسلامی شهر مشهد حضور یافته و از برخی پروژه های موفق شهرداری منجمله نمایشگاه پارک گلخانه ای شهرداری، طرح های جدول کشی و پیاده رو سازی، مرکز کنترل ترافیک و سازمان پسماند و تفکیک زباله شهرداری بازدید نمودند.

شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند در جلسه شورای اسلامی شهر مشهد مطالبی را عنوان کردند و تداوم این تعاملات و هدایت سرمایه گذاران را به منظور سرمایه گذاری در پروژه های شهری این شهر را خواستار شدند.

دکتر تقی زاده با بیان اینکه ما زمان برای آزمایش کردن و کسب تجربه نداریم، اظهار داشت: باید با گسترش ارتباط با شوراها و شهرداری های شهرهای بزرگ از تجربیات ارزشمند آنها و کارهای علمی و پژوهشی کارشناسی شده آنان استفاده نموده و این تعاملات در همین راستا برقرار شده و می بایست ادامه داشته باشد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر بیرجند

    منبع خبر

    شورای شهر بیرجند

    شورای شهر بیرجند یک شورای شهر در شهر بیرجند می باشد

      نظرات