اجرای سرعت گیر خیابان ازادی

اجرای سرعت گیر خیابان ازادی

جهت ایمن سازی عبور و مرور خودروها و عابرین پیاده در تقاطع خیابان آزادی و بلوار امام خمینی ، سرعت گیراستاندارد با پوشش آسفالت اجرا گردید .

مهندس بخشی شهردار نهبندان : با توجه به سرعت بالای ترافیک در این محل و آمار ارائه شده از وقوع تصادفات و روند افزایشی آن ، ایمن سازی این معبر و معابر دیگر سطح شهر برای تردد عابرین پیاده و همچنین جلوگیری از سرعت زیاد خودروها در بخش های پرخطر یا ورودی های تقاطع ها در دستور کار قرار گرفت و این سرعت گیر اجرا شده است تا از بروز حوادث یاد شده جلوگیری شود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نهبندان

  منبع خبر

  شهرداری نهبندان

  شهرداری نهبندان

  شهرداری نهبندان یک شهرداری در شهر نهبندان می باشد

   نظرات