روز خبرنگار

روز خبرنگار

چهارشنبه ۹۷/۵/۱۷ مهندس محمد صادق حقدادی شهردارمحترم شهرسرایان بادعوت از خبرنگارسرایانی جناب آقای سید علیرضا موسوی، این روز را به ایشان وتمام خبرنگاران تبریک گفته وازایشان تقدیر نمودند.

لینک اصل خبر در سایت

    نظرات