دیدارباشهردارشهر

دیدارباشهردارشهر

دیدارمعتمدین شهر با آقای مهندس حقدادی شهردارسرایان وتشکراززحمات ایشان وهمچنین جلسه مسئولان سپاه سرایان باشهردار دررابطه باکنگره ۲۰۰۰شهید

لینک اصل خبر در سایت

    نظرات