عملیات زیرسازی و آماده سازی جهت آسفالت خیابان حکمت و حکمت ۶ محله لاج

عملیات زیرسازی و آماده سازی جهت آسفالت خیابان حکمت و حکمت ۶ محله لاج

عملیات زیرسازی و آماده سازی جهت آسفالت خیابان حکمت و حکمت ۶ محله لاج

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خواف

  منبع خبر

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف یک شهرداری در شهر خواف می باشد

   نظرات