آگهی مزایده؛

آگهی مزایده؛

شهرداری چناران در نظر دارد برابر ماده۱۳آیین نامه مالی شهرداریها تعداد یک باب از غرفه ها و محل استقرار کانکس و همچنین محوطه پارکینگ مسافربری و ایستگاه پارک سوار واقع در حاشیه جاده آسیایی، جنب پل زیر گذر را به شرح ذیل به شرکتهای دارای صلاحیت و دارای پروانه فعالیت در شهرستان چناران که مجاز به اشتغال در امر جابجایی مسافر بین شهری می باشند از طریق برگزاری مزایده عمومی به مدت سه سال به صورت عقد اجاره واگذار نماید.
لذا کلیه متقاضیان محترم واجد شرایط می توانند از تاریخ انتشار اگهی نوبت دوم(۱۳۹۷/۵/۲۷) به مدت ۱۰ روز جهت خرید اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۰ به اداره حقوقی واملاک شهرداری چناران واقع در ابتدای بلوار طالقانی ساختمان شهرداری طبقه همکف مراجعه و اسناد مزایده دریافت نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری چناران

منبع خبر

شهرداری چناران

شهرداری چناران

شهرداری چناران یک شهرداری در شهر چناران می باشد

    نظرات