حضور مدیر عامل و مدیران شرکت عمران شهر جدید بینالود در رسانه ...

حضور مدیر عامل و مدیران شرکت عمران شهر جدید بینالود در رسانه ...

همزمان با سالروز شهادت شهید والا مقام محمود صارمی و روز خبرنگار ،مدیر عامل و معاونت اداری مالی شرکت عمران شهر جدید بینالود در رسانه های استان خراسان رضوی حضور یافته و با اهدای گل به اصحاب رسانه و صاحبان قلم ،از زحمات این قشر ساعی تقدیر و تشکر نمودند.
حمید رضا یزدانی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید بینالود در این دیدارها ضمن تقدیر از زحمات رسانه ها به ویژه خبرنگاران در انعکاس اخبار شهر جدید بینالودگفت،از زمانی که رسانه ها به بیان مشکلات شهر جدید بینالود پرداخته اند سبب شده است که مدیران و مسئولین کشوری و استانی توجه بیشتری به برطرف کردن مشکلات این شهر داشته باشند که این امر کمک بسیار بزرگی به شهر جدید بینالود کرده است.

بازدید مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید بینالود از ایسنا

بازدید مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید بینالود از ایرنا

روز خبرنگارروز خبرنگارروز خبرنگارروز خبرنگارروز خبرنگارروز خبرنگارروز خبرنگارروز خبرنگارروز خبرنگارروز خبرنگار
لینک اصل خبر در سایت شهرداری بینالود

  منبع خبر

  شهرداری بینالود

  شهرداری بینالود

  شهرداری بینالود یک شهرداری در شهر بینالود می باشد

   نظرات