تجهیز ایستگاه پمپاژ و شبکه برق چاه پروژه جداسازی آب فضای سبز از آب شرب

تجهیز ایستگاه پمپاژ و شبکه برق چاه پروژه جداسازی آب فضای سبز از آب شرب

در راستای اجرای عملیات جدا سازی آب فضای سبز از آب شرب  ایستگاه پمپاژ و شبکه برق  این چاه تجهیز گردید.

۴۲۳۱ ” روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی جغتای”

لینک اصل خبر در سایت شهرداری جغتای

  منبع خبر

  شهرداری جغتای

  شهرداری جغتای

  شهرداری جغتای یک شهرداری در شهر جغتاى می باشد

   نظرات