برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان پایه ۳ در تاریخ ۵ و۶ اسفندماه ۱۳۸۹

برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان پایه ۳ در تاریخ ۵ و۶ اسفندماه ۱۳۸۹

www.bananews.irبه اطلاع متقاضیان شرکت‌ کننده در آزمون ورود به حرفه مهندسان می‌رساند، جهت ثبت‌نام آزمون از تاریخ ۱۳/۰۹/۱۳۸۹ الی ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ به وب ‌سایت‌های www.mascan-sakhteman.ir، www.INBR.ir و www.irceo.org مراجعه نمایند.

 

 

    نظرات