جنبش پشیمانی از شکار در بوکان آغاز شد

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوکان گفت: ۱۹نفر شکارچی به صورت خود جوش  از عمل خود در قبال حیات وحش ابزار پشیمانی نمودند

به گزارش اداره روایط عمومی حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی رحیم عبدلکریمی گفت : با فراخوان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوکان شکارچیان زنده گیری و نگهداری کبک از ادامه شکار خودداری کردند.

وی افزود:  تاکنون ۱۹ نفر از شکارچیان به صورت خود جوش  از عمل خود در قبال حیات وحش ابزار پشیمانی نموده و ۶۱ قطعه کبک و ۳۸ عدد قفس چوبی خود را تحویل اداره محیط زیست بوکان کردند و متعهد شدند دیگر اقدام به زنده گیری  و شکارنکنند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوکان گفت:  آموزش و ارتباط مناسب با شکارچیان می توان در راستای حفاظت از طبیعت و محیط زیست  نقش بسزایی ایجاد نماید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات