افتتاحیه و روز نخست بازی های گل کوچک محلات چناران در بوستان ملت

افتتاحیه و روز نخست بازی های گل کوچک محلات چناران در بوستان ملت

لینک اصل خبر در سایت شهرداری چناران

  منبع خبر

  شهرداری چناران

  شهرداری چناران

  شهرداری چناران یک شهرداری در شهر چناران می باشد

   نظرات