کاهش ۳۱ درصدی بارش های آبی ایران

کاهش ۳۱ درصدی بارش های آبی ایران

به گزارش بحران نیوز، تثبت ۱۶۹.۱ میلیمتر بارش در سال جاری در حالی است که در مدت مشابه سال قبل میزان بارش‌های کشور ۲۳۱.۵ میلیمتر بود، به‌عبارتی مقایسه میزان بارش‌های سال جاری و سال گذشته در مدت مشابه، حکایت از کاهش ۶۲.۴ میلیمتری و ۲۷ درصدی بارش‌های کشور دارد.

طبق آمار رسمی دفتر مطالعات پایه آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای مردادماه سال جاری تا پایان دومین ماه تابستان، در مجموع ۱.۹ میلیمتر بارش در ایران داشتیم. بارش‌های مرداد ۹۷ (با ثبت ۱.۹ میلیمتر) نسبت به بارش‌های مرداد ۹۶ (با ثبت ۱.۱ میلیمتر) رشدی ۷۲ درصدی داشت.

با احتساب بارش‌های مردادماه مجموع بارش‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر ۹۶) تا پایان مرداد ۹۷ به ۱۶۹.۱ میلی‌متر رسید.

ثبت ۱۶۹.۱ میلیمتر بارش در سال جاری در حالی است که در مدت مشابه سال قبل میزان بارش‌های کشور ۲۳۱.۵ میلیمتر بود، به‌عبارتی مقایسه میزان بارش‌های سال جاری و سال گذشته در مدت مشابه، حکایت از کاهش ۶۲.۴ میلیمتری و ۲۷ درصدی بارش‌های کشور دارد.

همچنین میزان بارش‌ها در مدت مشابه به‌صورت متوسط در آمار درازمدت ۲۴۵ میلیمتر بوده که مقایسه میزان بارش‌های سال آبی جاری با متوسط درازمدت نشان می‌دهد که بارش‌های ایران کاهشی ۳۱ درصدی داشته است.

کاهش ۳۱ درصدی بارش‌ها نسبت به متوسط درازمدت و کاهش ۲۷ درصدی بارش‌ها نسبت به سال گذشته در حالی است که فقط یک ماه تا پایان سال آبی جاری (سال آبی ۹۶ - ۹۷) باقی‌مانده است و بعید به نظر می‌رسد حتی بخشی از این کسری بارش‌ها در زمان یک ماهه شهریور ۹۷ جبران شود. در واقع سال آبی ۹۶ - ۹۷ با کسری قابل توجه بارش‌ها و به تبع آن کسری ملموس حجم مجموع ذخایر آبهای سطحی به پایان خواهد رسید و این کسری، تاثیر خود را در تامین آب کشور در ماه‌های ابتدایی سال آبی ۹۷ - ۹۸ نیز خواهد گذاشت.

در مجموع حجم بارش از اول مهر تا ۳۱ مردادماه برابر با ۲۷۸.۶۸۱ میلیارد مترمکعب بوده است که در حوضه های آبریز نیز میزان کاهش بارندگی‌ها کاملا محسوس است؛ به گونه ای که از میان شش حوزه اصلی آبریز کشور در حوضه‌های خلیج فارس و دریای عمان، فلات مرکزی، مرزی شرق و قره‌قوم به ترتیب با کاهش بارش‌ها مواجه بوده ایم.

در حوضه خلیج فارس و دریای عمان ۱۵۴.۲ میلی‌متر، در حوضه فلات مرکزی ۵۷.۹ میلی‌متر، در حوضه مرزی شرقی ۲۲ میلی‌متر و در حوضه قره قوم ۳۸.۲ میلی‌متر کاهش بارندگی ها را شاهد هستیم. البته در حوضه در یای خزر و دریاچه ارومیه میزان بارش ها مثبت بوده و به ترتیب شاهد افزایش  ۵۲.۷ میلیمتر و ۱۳۰.۷ میلی‌متری بارش ها در این دو حوضه اصلی کشور هستیم.

این در شرایطی است که به تازگی مدیر شبکه پایش سازمان هواشناسی کشور، ضمن پیش‌بینی وضعیت بارش و دمای کشور طی روزهای آینده، از کاهش تدریجی دمای هوای در بیشتر مناطق کشور خبر داده است.

لینک اصل خبر در سایت مدیریت بحران شهرداری تبریز

  منبع خبر

  مدیریت بحران شهرداری تبریز

  مدیریت بحران شهرداری تبریز

  مدیریت بحران شهرداری تبریز یک سازمان دولتی در شهر تبریز می باشد

   نظرات