با حس وظیفه شناسی، دین خود به شهدا را ادا کنیم

با حس وظیفه شناسی، دین خود به شهدا را ادا کنیم

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات