کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد در استان توسط اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی،  جواد اسلامی محمدی معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اعلام این خبر گفت: هر ساله با هدف معرفی ارگان‌ها و نهادهای دولتی برتر کشور در رسیدگی به حقوق مردم و اجرای هرچه بهتر وظایف و مسوولیت‌ها این ارزیابی صورت می گیرد که در نتیجه پس از امتیاز بندی نهایی، دستگاه‌های برتر دولتی در استان  معرفی شده و در جشنواره شهید رجایی از آنها تقدیر به عمل می آید.
بر اساس این گزارش، این ارزیابی در قسمت عملکرد در دو بخش شاخص‌های عمومی و اختصاصی صورت گرفته است .
اسلامی تصریح کرد: اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی با کسب امتیاز ۹۳۸.۷۹ در بخش شاخص های عمومی و ۹۹۸.۲۱ در بخش شاخص های اختصاصی توانست مقام اول را در استان به خود اختصاص دهد که براساس بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مصوبات ستاد جشنواره شهید رجائی استان از این اداره کل در جشنواره شهید رجایی تقدیر خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات