عملکرد یکساله شهرداری جلفا در سال ۱۳۹۷ منتشر شد

عملکرد یکساله شهرداری جلفا در سال ۱۳۹۷ منتشر شد

عملکرد یکساله شهرداری جلفا در سال ۱۳۹۷ منتشر شد

۱ آسفالت سطح شهر با مبلغ اولیه ۳/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۲ اجرای جدول و کانیوو در خیابان های ورزش ۲،۴و۶ و خیابان شهید یحیوی ۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۳ اجرای کانال آب و تک جدول و کفژوش در خیابان رودکی ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۴ اجرای کفپوش در خیابان اسلام و خیابان کمربندی ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۵ محوطه سازی ، ترمیم و بازسازی چشمه شاهمار ۸۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۶ پیاده رو سازی و اجرای تک جدول و اجرای پل بتنی در سطح شهر از جمله خیابان تقیون و چندین نقطه دیگر ۱/۹۰۰/۰۰۰

۷ خط کشی خیابان ها و خطوط عابر پیاده ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۸ رنگ آمیزی جداول سطح شهر ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۹ ترمیم و بازسازی سرویس های بهداشتی و نمازخانه های پارک شهر و پارک جنگلی ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۱۰ اصلاح آبنما های پل چوبی و تاسیسات آن ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۱۱ اجرای تک جدول در پارک شهرک امیرالمومنین ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

لینک اصل خبر در سایت شهرداری جلفا

  منبع خبر

  شهرداری جلفا

  شهرداری جلفا

  شهرداری جلفا یک شهرداری در شهر جلفا می باشد

   نظرات