آمادگی برای ارائه آموزش به سمن های محیط زیستی

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان عادل عربی در این نشست بیان کرد: این اداره کل بر استفاده از پتانسیل تصمیم سازی سازمان های مردم نهاد محیط زیستی آمادگی دارد و به این منظور جلسات مشترک با اعضای این سازمان ها را تداوم خواهد داد.

عربی ادامه داد: سازمان های مردم نهاد محیط زیستی از طریق ارائه طرح های سازنده و تاثیرگذار نظرات مشورتی خود را در حوزه محیط زیست ارائه دهند.

وی با بیان اینکه از تخصصی شدن سازمان های مردم نهاد محیط زیستی حمایت می کنیم افزود: این اداره کل برای حمایت معنوی از سازمان های مردم نهاد آمادگی دارد.

وی تصریح کرد: سازمان های مردم نهاد نقش مطالبه گری خود را در راستای کمک به فرهنگسازی حفظ محیط زیست داشته باشند.

وی اضافه کرد: سازمان های مردم نهاد، مردم، اداره کل و ارگان های متولی را در جریان اقدامات و فعالیت های خود قرار دهند.

وی در پایان خواستار شد: سمن ها با ارائه طرح های بدیع و ابتکاری در راستای آموزش و فرهنگسازی محیط زیستی بتوانند همراهی و مشارکت فکری مالی، یدی و قدمی اقشار مختلف را جلب کنند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات