عملیات مرمت رفوژ میانی باند تندرو و کناری پل نبوت در حال اجرا است

عملیات مرمت رفوژ میانی باند تندرو و کناری پل نبوت در حال اجرا است

شهردار منطقه یک شهرداری  ارومیه گفت: عملیات مرمت رفوژ میانی باند تندرو و کناری پل نبوت در حال اجرا است.شهردار منطقه یک شهرداری  ارومیه گفت: عملیات مرمت رفوژ میانی باند تندرو و کناری پل نبوت در حال اجرا است.شهردار منطقه یک شهرداری  ارومیه گفت: عملیات مرمت رفوژ میانی باند تندرو و کناری پل نبوت در حال اجرا است.

به گزارش ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ وحید عباسی بیان کرد:  عملیات مرمت رفوژ میانی باند تندرو و کناری پل نبوت توسط اکیپ بنایی معاونت خدمات شهری منطقه یک در بلوار نبوت  در حال اجرا است.

وی عنوان کرد:  عملیات  مرمت رفوژ میانی باند تندرو و کناری پل نبوت تا بازگشایی مدارس به اتمام می رسد.

شهردار منطقه یک شهر ارومیه با اشاره به عملیات پوشش کانال در ۱۲ متری هفتم انعام، اظهار کرد: عملیات پوشش کانال در ۱۲ متری هفتم انعام در راستای ایمن سازی و تمهیدات بهداشتی در خیابان انعام انجام گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات