جلسه کمیته ارتقا کیفی سیما و منظر شهری با موضوع بررسی اراضی تفکیکی ارتش برگزار شد

جلسه کمیته ارتقا کیفی سیما و منظر شهری با موضوع بررسی اراضی تفکیکی ارتش برگزار شد

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی  راه و شهرسازی خراسان شمالی مهندس روزبه دادجو عنوان کرد: با توجه به موقعیت مناسب قرارگیری و تعداد قابل توجه قطعات ، همچنین بافت غالب مسکونی در نظر گرفته شده برای اراضی تفکیکی ارتش در این جلسه مقرر گردید در گذرهای ۱۶ متری قطعات تفکیکی مسکونی منحصرا به کاربری مسکونی اختصاص یابد.

وی به بحث ممانعت از صدور پروانه تجاری در این اراضی اشاره کرد و افزود: در این گذرها به منظور کاهش حجم رفت و آمد وسایل نقلیه ، حفظ کاربری مسکونی ،رعایت خط آسمان و نیز ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری پس از تایید کمسیون ماده پنج استان از صدور پروانه تجاری ممانعت به عمل آید.

مهندس دادجو بیان کرد:در مورد جنس مصالح و رنگ های مورد استفاده در نما مقرر گردید،استفاده از طیف سفید تا کرم ،خاکستری روشن تا تیره و قهوه ای روشن تا شکلاتی وبدنه گذرها بعد از سنگ ازاره تازیرسقف اول برای قطعات حاشیه ساخت  وبرای سایرقطعات تاارتفاع دیوارمحوطه از جنس آجر رعایت گردد . همچنین در طراحی معماری نیز از مدول ۴۰ سانتیمتر برای اجزای طراحی شامل بازشوها ،طرح نما ،ورودی ها ، نمای تجاری و.....مدنظر قرار گیرد.

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری راه و شهرسازی خراسان شمالی در پایان گفت: در مورد قطعات تفکیک شرکت تعاونی همت تیپ ۱۳۰ ،با توجه به قرار گیری این قطعات در ضلع دیگر ۲۴ متری (خیابان سید جمال الدین اسدآبادی )یعنی روبروی قطعات تفکیکی شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان ، مقرر گردید الگوی نما هماهنگ با نمای این شرکت صورت پذیرد.

منبع:

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی خراسان شمالی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات