معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه وشهرسازی پاسخ می دهد

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه وشهرسازی پاسخ می دهد

مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی با اشاره به شعار امسال هفته دولت با مضمون شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی اعلام کرد: امیر امینی معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی ساعت ۱۰ تا ۱۲ روز چهارشنبه هفتم شهریورماه ۱۳۹۷، با شماره تلفن ۸۸۶۴۶۰۷۰-۰۲۱ پاسخ خواهد داد.

یادآوری می‌شود از زیر مجموعه های این معاونت، مدیریت‌های "فناوری اطلاعات و ارتباطات"، "آمار، اطلاعات و پایش برنامه ها"، "جذب سرمایه گذاری و تجهیز منابع"، "بودجه" و "برنامه ریزی" است.

از جمله وظایف معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع، راهبری و نظارت عالیه بر تهیه و تنظیم برنامه های جامع ، هماهنگ و راهبردی بخش راه و شهرسازی، ضوابط ، معیارها و تدوین سیاستهای لازم برای تشویق و ترغیب بخش غیردولتی به سرمایه گذاری و جلب مشارکتها و جذب منابع داخلی و خارجی، مدیریت اطلاعات حمل و نقل است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات