کلاسهای برگزار شده فرهنگسرای شهرداری اسفراین

کلاسهای برگزار شده فرهنگسرای شهرداری اسفراین

خبر: مسئول فرهنگسرای شهرداری اعلام کرد کلاسهای ترم اول تابستان فرهنگسرا رو به اتمام می باشدو ثبت نام ترم جدید کلاسهاآغاز شده

و بزودی کلاسها برگزار خواهد شد.ایشان گفت فرهنگسرای شهرداری در ترم اول یک کلاس آموزش قرآنی و شش کلاس آموزش زبان انگلیسی و پنج کلاس ریاضی ودو کلاس آموزش کامپیوتر ، دوکلاس طراحی نقاشی و یک کلاس رو خوانی ویک کلاس خیاطی ویک کلاس سفالگری ودوکلاس تکواندو و کاراته ویک کلاس سنگ نوردی و یک کلاس آموزش تئاترجمعا ۲۲کلاس را با حدود ۴۴۰ دانش آموز برگزار کرد.۰
ایشان گفت : این فرهنگسرا در خیابان طالقانی طالقانی ۱۸ با شماره تلفن ۳۷۲۲۸۴۲۱ قرار داردودر دوشیفت صبح وعصر آماده ثبت نام فرزندان شهروندان عزیز می باشد. وی گفت هزینه های کلاسها با تصویب شورای شهر بسیار مناسب در نظر گرفته شده تا عموم شهروندان بتواننداز این کلاسها بهره برداری نمایندوی ادامه دادبرای دانش آموزان تحت پوشش کمیته امدادوبهزیستی نیز تخفیفاتی در نظر گرفته شده است . مسئول فرهنگسرا در پایان ذکر کرد با توجه به محدودیت زمان برگزاری ترم جدید اولویت با کسانی خواهد بود که نسبت به انجام مراحل ثبت نام زود تر اقدام نموده اند. وی خاطر نشان کرد مربیان این فرهنگسرا همه افراد مجرب وبا سابقه ای می باشندکه در برگزاری کلاس از ظرفیت بالایی برخوردارندوسعی دارندتعداد دانش آموزان هر کلاس از سقف تعیین شده تجاوز ننماید.برای همین ظرفیت کلاسها محدود است .
که در بعضی مواقع برای یک درس چند کلاس متفاوت برگزار می شود تا بازدهی آموزشی خوبی ارایه گردد.

نمای فرهنگ سرای شهرداری اسفراین

آدرس کانال اطلاع رسانی فرهنگ سرا در سروش

farhangsara۹۷@

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اسفراین

  منبع خبر

  شهرداری اسفراین

  شهرداری اسفراین

  شهرداری اسفراین یک شهرداری در شهر اسفراین می باشد

   نظرات