ارسال ۴ طرح مطالعاتی به کمیسیون ماده ۵ برای نوسازی بافت‌های فرسوده

ارسال ۴ طرح مطالعاتی به کمیسیون ماده ۵ برای نوسازی بافت‌های فرسوده

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات