ادامه عملیات خاکبرداری و بازگشایی مسیر قمش محله سیاهپوشان توسط سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری دزفول

ادامه عملیات خاکبرداری و بازگشایی مسیر قمش محله سیاهپوشان توسط سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری دزفول

لینک اصل خبر در سایت شهرداری دزفول

  منبع خبر

  شهرداری دزفول

  شهرداری دزفول

  شهرداری دزفول یک شهرداری در شهر دزفول می باشد

   نظرات