تخریب ۲۴ دهنه واحدهای تجاری بدون مجوز

تخریب ۲۴ دهنه واحدهای تجاری بدون مجوز

تخریب ۲۴ دهنه واحدهای تجاری بدون مجوز توسط اجرائیات و پلیس ساختمانی شهرداری در ورودی شهر جنب شرکت سایپا

۳

۲

۱

لینک اصل خبر در سایت شهرداری جوانرود

    منبع خبر

    شهرداری جوانرود

    شهرداری جوانرود یک شهرداری در شهر جوانرود می باشد

      نظرات