دیدار مدیرکل راه و شهرسازی استان با مدیرعامل بانک مسکن در خصوص مسکن مهر استان

دیدار مدیرکل راه و شهرسازی استان با مدیرعامل بانک مسکن در خصوص مسکن مهر استان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات