ضرورت امحاء و بی خطرسازی پسماندهای عفونی در محل بیمارستان ها

"سید اسدالله هاشمی" در جریان بازدید از بیمارستان های امام خمینی(ره) و شهدای زاگرس شهر ایلام از مراحل مختلف تولید، نگهداری موقت و انتقال به مرکز بی خطر سازی پسماندهای عفونی با زدید نمود و بر ضرورت بی خطرسازی کلیه پسماندهای عفونی و خطرناک در محل بیمارستان ها تاکید کرد.
وی راه اندازی مجدد تجهیزات بی خطرساز بیمارستان ها را بسیار مهم ارزیابی نمود و اظهار کرد: بر اساس قانون مدیریت پسماندها، کلیه مراکز تولید زباله های عفونی از جمله بیمارستان ها ملزم به نصب و راه اندازی دستگاه های بی خطرساز در محل مراکز خود می باشند.
هاشمی افزود: پساب تولیدی بیمارستان ها بعد از انجام فرایند تصفیه یا پایش تصفیه می بایست به شبکه جمع آوری فاضلاب شهر تخلیه شود.
وی  تصریح کرد: برای واحدهای بیمارستانی که تاکنون نسبت به راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب یا پیش تصفیه اقدام نکرده اند هشدار داد ظرف مدت یک ماه نسبت به مدیریت پساب تولیدی اقدام، در غیر این صورت بر اساس قوانین و مقررات برخورد لازم صورت می گیرد.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات