برگزاری مراسم چهلمین روز عروج ملکوتی محیط بان شهید مهدی احمدی نیک در شهرستان زادگاهش قلعه گنج

‌                                    لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات