اعطای احکام روسای کمیته های کارگروه بیمه، تامین و توزیع ماشین آلات شهرستان

اعطای احکام روسای کمیته های کارگروه بیمه، تامین و توزیع ماشین آلات شهرستان

حمیدرضا صادقی مدیر اداره بحران و پدافند غیر عامل گفت: مهم ترین موضوع در پیشبرد اهداف اداره بحران و پدافند غیر عامل شکل گیری جلسات مستمر با حضور اعضای کمیته های مربوط است.

وی افزود: هنگام بروز بحران بهترین کسانی که می توانند از نیروهای امدادی زودتر کمک‌رسان باشند خود مردم هستند که با آموزش صحیح، این مهم عملیاتی خواهد شد.
صادقی اظهار کرد: تهیه امکانات و ابزارآلاتی که در موقع بحران به کار می آید در کنار تعیین محل های تخلیه آوار، تعیین و بازگشایی مسیرهای اصلی(مسیرهای قرمز) راه هایی که در موقع بروز بحران در اسرع وقت باید بازگشایی شود جزو اقدامات مهمی است که در جلسه های پیش رو به آن پرداخته می شود.

مدیر مرکز مدیریت بحران و کنترل حوادث شهرستان در ادامه این نشست بیان کرد: در طرح آینده نگری تمامی دستگاه های اجرایی شهر ملزم می شوند مقوله مدیریت بحران و پدافند غیر عامل را به عنوان اصلی غیر قابل انکار رعایت کنند.

جواد مزروعی گفت: اعضای کارگروه ها باید توجه کنند که در موقع بروز بحران چه وسایلی در اخیتار مجموعه است و اینکه در مورد بروز حوادث چه کمبودها و نیازهایی در کمیته و کارگروه وجود دارد.

در ادامه این نشست احکامی به نیابت ازشهردار کاشان به عنوان ریاست کمیته بیمه، تامین و توزیع ماشین آلات شهرستان به اعضای کارگروه اعطا شد.

طی این احکام حمیدرضا صادقی به عنوان دبیرکارگروه، مهناز توکلی به عنوان رئیس کمیته بیمه کارگروه، محمدرضا خالدی به عنوان جانشین رئیس کارگروه، محمد مسعود چایچی به عنوان رئیس کمیته ایمنی، مواد خطرناک و آتش نشانی کارگروه، غلامعلی ساران به عنوان رئیس کمیته انتقال و تدفین کارگروه، محمدرضا قنبری به عنوان رئیس کمیته تامین و توزیع ماشین آلات و مهدی بذر افشان به عنوان رئیس کمیته هشدار و اطلاع رسانی کارگروه بیمه، تامین و توزیع ماشین آلات انتخاب شدند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کاشان

  منبع خبر

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان یک شهرداری در شهر کاشان می باشد

   نظرات